O AKF


Visegrad Fund
Čím sa líšime od iných fotografických škôl?

Čím sa líšime od iných fotografických škôl?

Predovšetkým v tom, že je pre nás naozaj dôležité, aby sme Vás - našich študentov - naučili o fotografii maximum. Snažíme sa o takú formu výuky, pri ktorej ani nepostrehnete, že sa vlastne učíte, no zároveň veľmi efektívne získavate nové poznatky a vedomosti.

Preto u nás nájdete to, čo je pre naberanie Vašich schopností v oblasti fotografie rozhodujúce:

  • Malé skupiny a individuálny prístup
  • Lektori s fotografickými skúsenosťami a pedagogickými schopnosťami
  • Dôraz na praktickú stránku fotografie
  • Učebné materiály pre účastníkov na každom kurze
  • Konzultácie s lektormi nielen počas kurzov, ale aj na bezplatných konzultáciách portfólií

Malé skupiny a individuálny prístup

 Ako študenti AKF máte právo na primeraný prístup k vedomostiam ako aj na dostatok pozornosti lektora. Ak sa nemusíte deliť o lektorov čas s priveľkou skupinou ďalších účastníkov kurzu ani mať ostré lakte, aby ste sa počas workshopu vôbec dostali k foteniu, nemá čo brániť vášmu rýchlemu fotografickému rozvoju. Našou hlavnou filozofiou je individuálny proklientský prístup k našim študentom. Pretože najdôležitejší ste pre nás Vy a Vaše pokroky. A tak sme stanovili počet osôb na kurze tak, aby rešpektoval špecifické potreby učenia sa, praxe a spätnej väzby v krásnej, no nie jednoduchej činnosti, akou je fotografia.

Lektori s fotografickými skúsenosťami a pedagogickými schopnosťami

Je síce fajn, ak je lektor skvelý fotograf, no čo z toho ako študent máte, ak nedokáže vysvetľovať tak, aby ste mu rozumeli? V AKF kladieme dôraz na to, aby naši lektori boli nielen dobrými fotografmi, ale zároveň aj nemenej dobrými učiteľmi. A ešte niečo navyše - všetci sú to milí ľudia s priateľským a trpezlivým prístupom.

Praktická stránka fotografie

Na to, aby ste odfotili dobrú fotografiu Vám zďaleka nestačia len teoretické vedomosti. Preto popri všetkých nových poznatkoch, ktoré Vám na našich kurzoch prinášame, nezabúdame ani na praktickú stránku. Všetky kurzy a workshopy sú v Akadémii kreatívnej fotografie koncipované tak, aby sa k Vám dostala nielen kopa nových vedomostí, ale aby bol vždy aj dostatok času aj na ich využitie a overenie v praxi v spolupráci s našim lektorom.

Naše vedomosti vo vašich rukách

V Akadémii Kreatívnej Fotografie nám naozaj záleží na tom, aby ste si z našich kurzov odniesli čo najviac. Naši lektori dali svoje znalosti a vedomosti na papier, a tak máme na každom kurze pre Vás pripravené všetky potrebné materiály. Vďaka nim si nemusíte rýchlo zapisovať všetko, čo počujete, ani si dohľadávať potrebné informácie na internete či v knihách. Vaše nové vedomosti si tak po skončení kurzu odnesiete nielen v hlave, ale vo vrecku či v taške.

Konzultácie s lektormi

Spätná väzba je mimoriadne dôležitá, vo fotografii ešte omnoho viac, než pri iných činnostiach. Vy, naši študenti, nás naozaj zaujímate - preto z našich kurzov nikdy neodídete bez toho, aby sa Vám dostalo reakcie na to, čo ste vytvorili. Záverečná časť našich workshopov je preto vždy vyhradená diskusii o Vašich dielach a ich konzultáciách s lektorom. Navyše, raz mesačne pre Vás usporadúvame konzultácie fotografickej tvorby, kde sa môžete stretnúť s našimi lektormi, porozprávať o Vašich fotografiách a vypočuť si ich názor na Vašu tvorbu. Samozrejme, bezplatne.