O AKF


Visegrad Fund
Kto sme?

Kto sme?

Akadémia kreatívnej fotografie je profesionálna škola fotografie, v ktorej sa môžete  na kvalitných kurzoch fotografie od skúsených fotografov zaujímavou formou naučiť všetko, čo potrebujete vedieť na ceste k lepším fotografiám.

Ponúkame pestrú škálu fotografických kurzov, od základov práce s Vašim fotoaparátom až po špecializované tematické workshopy pre pokročilých fotografov. Za skratkou AKF sa ukrýva niekoľko slov, ktorých význam je pre nás dôležitý.

Akadémia - nie sme iba školou, kam ráno prídete a večer odídete. Sme akadémiou, ktorá okrem kvalitnej výuky ponúka priestor na diskusiu, nové kontakty a známosti. Je miestom, kde si svoje získané znalosti môžete overiť v praxi a to všetko skonzultovať s tými, ktorý sa fotografii venujú na profesionálnej úrovni.

Kreativita - pretože tvorivosť je dôležitá. Nielen vo fotografickej tvorbe, ale aj vo výuke, v prístupe k študentom a k spôsobu, akým Vám chceme sprostredkovať nové zručnosti a vedomosti.

Fotografia - pretože o nej to predsa všetko je :)